Ryzyko majątkowe wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Do przygotowania niniejszego krótkiego opracowania skłoniła mnie rozmowa z pewną osobą, która zastanawiała się, czy wspólnik spółki z o.o. może ponosić odpowiedzialność własnym majątkiem za zobowiązania spółki. Okazuje się, że wiedza na ten temat nie jest tak powszechna, jakby się na pierwszy rzut oka wydawało. Czy więc wspólnik spółki z o.o. odpowiada za jej zobowiązania? […]

Czy można dostać „alimenty” na zwierzę?

Poniższe opracowanie zostało sporządzone jako porada na potrzeby postępowania rozwodowego. Stan faktyczny: Mężczyzna pozostawił żonę, pozostawiając pod jej opieką kilka psów, wymagających stałej opieki. Kwestie rozważane w pytaniu zadanym przez osobę, która zwróciła się z prośbą o wyrażenie opinii: Czy pozostawienie zwierząt pod opieką osoby wbrew woli tej osoby jest porzuceniem? Czy możliwe jest orzeczenie świadczeń […]