Czy można dostać „alimenty” na zwierzę?

Poniższe opracowanie zostało sporządzone jako porada na potrzeby postępowania rozwodowego. Stan faktyczny: Mężczyzna pozostawił żonę, pozostawiając pod jej opieką kilka psów, wymagających stałej opieki. Kwestie rozważane w pytaniu zadanym przez osobę, która zwróciła się z prośbą o wyrażenie opinii: Czy pozostawienie zwierząt pod opieką osoby wbrew woli tej osoby jest porzuceniem? Czy możliwe jest orzeczenie świadczeń […]