O mnie/Kontakt

Pochodzę z Giżycka, studia ukończyłem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Po obronie pracy magisterskiej przeniosłem się do Trójmiasta, gdzie od listopada 2011 r. pracowałem w charakterze prawnika wewnętrznego dla jednej z największych w Polsce organizacji pożytku publicznego.

Do rozpoczęcia aplikacji adwokackiej namówił mnie mój późniejszy Patron – adw. Michał Gostkowski. Aplikację odbywałem przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. W marcu 2017 r. z wynikiem pozytywnym podszedłem do egzaminu zawodowego, zaś na listę adwokatów zostałem wpisany w lipcu tegoż roku.

Od listopada 2017 r. prowadzę działalność na własny rachunek w formie kancelarii adwokackiej z siedzibą w Gdańsku.

W pracy zawodowej największą satysfakcję sprawia mi łączenie osobistych zainteresowań z działalnością profesjonalną, toteż interesuje mnie przede wszystkim zbieg indywidualnych przejawów twórczej działalności człowieka z aspektami prawnymi dotyczącymi tychże – mam na myśli muzykę, literaturę oraz oprogramowanie komputerowe i prawa twórcy do jego utworu.

Kolejną dziedziną, która mieści się w kręgu moich zainteresowań zawodowych, jest ochrona dóbr osobistych. Katalog dóbr niematerialnych podlegających ochronie stale się poszerza, co widoczne jest w aktualnym orzecznictwie sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego. Z zagadnieniem tym wiążą się również kwestie wolności słowa i dozwolonych granic krytyki w ramach debaty publicznej, zagadnienie zniesławienia, aspekty praktyczne prawa prasowego itp.

W sprawach karnych najczęściej występowałem w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego. W mojej ocenie, profesjonalne wsparcie pokrzywdzonych przestępstwem jest istotnym elementem procedury karnej.

Dużą część mojego doświadczenia stanowią postępowania karne i administracyjne związane z niehumanitarnym traktowaniem zwierząt. W podobnych sprawach aktywna rola oskarżyciela posiłkowego w postaci organizacji społecznej niejednokrotnie przyczynia się do zapewnienia prawidłowego toku procesu i istotnie zwiększa szansę na sprawiedliwe rozstrzygnięcie.

Wszystkich zainteresowanych nawiązaniem współpracy zachęcam do kontaktu:

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Piotrowski

ul. Krzemowa  18/13, 80-097 Gdańsk

NIP 8451979800, REGON 368658786

tel. 606 816 317

kancelaria@adwokat-piotrowski.pl