Preferowana praktyka

Kancelaria świadczy usługi w szerokim zakresie, jednakże do preferowanej praktyki należą następujące dziedziny:

1. Prawo własności intelektualnej

 • prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona wizerunku;
 • przygotowywanie i opiniowanie umów licencyjnych, umów o przeniesienie praw autorskich oraz umów o koprodukcję.

2. Prawo technologii informatycznych

 • prawne aspekty sieci globalnej Internet;
 • wsparcie informatycznych rozwiązań w e-handlu;
 • regulaminy, zasady świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • wdrażanie zasad ochrony danych, w tym danych osobowych.

3. Prawo cywilne

 • prawo rzeczowe;
 • prawo zobowiązań;
 • ochrona dóbr osobistych;
 • odpowiedzialność odszkodowawcza;
 • ochrona konsumentów.

4. Prawo karne

 • obrona w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia;
 • wsparcie pokrzywdzonych, reprezentacja oskarżyciela posiłkowego.

5. Prawo weterynaryjne

 • Humanitarna ochrona zwierząt;
 • Ochrona zdrowia zwierząt;
 • Funkcjonowanie placówek lekarsko – weterynaryjnych;
 • Odpowiedzialność cywilna i zawodowa lekarzy weterynarii.

6. Prawo spółek handlowych

 • przygotowywanie umów spółek;
 • rejestracja, przekształcanie, łączenie i likwidacja spółek.

 

Jeśli interesująca Państwa dziedzina prawa nie znajduje się w powyższym zestawieniu, zachęcam do kontaktu – istnieje spora szansa, że jeśli nie podejmę się doradztwa lub prowadzenia danej sprawy, będę w stanie polecić kogoś doświadczonego w danej problematyce.