Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

za pośrednictwem strony www.adwokat-piotrowski.pl

wersja na dzień 27.11.2017 r.

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa zasady dostępu do usług oferowanych za pośrednictwem strony www.adwokat-piotrowski.pl.

§2.

Usługodawcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jest:

Piotr Piotrowski, prowadzący działalność pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Piotrowski, ul. Krzemowa  18/13, 80-097 Gdańsk, NIP 8451979800, REGON 368658786, wpisany na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku pod numerem wpisu GDA/Adw/3281.

§ 3.

W zakres świadczonej usługi wchodzi dostęp do zamieszczonych w witrynie www.adwokat-piotrowski.pl publikacji.

§ 4.

Dostęp do usługi jest w całości bezpłatny i nie wymaga rejestracji.

§ 5.

Uzyskanie dostępu do usługi odbywa się poprzez wyświetlenie tekstu w przeglądarce internetowej. Zakończenie dostępu do usługi polega na zamknięciu przeglądarki.

§ 6.

Warunki, jakie są niezbędne do spełnienia w celu uzyskania dostępu do usługi, to dysponowanie urządzeniem końcowym połączonym z Internetem oraz zainstalowana na nim przeglądarka internetowa, obsługująca format WordPress.

§ 7.

Usługodawca nie gromadzi oraz nie przetwarza jakichkolwiek danych osobowych odbiorców usługi.

§ 8.

Bezpośredni kontakt z Kancelarią oraz świadczenie pomocy prawnej za pośrednictwem poczty elektronicznej nie są traktowane jako świadczenie usługi drogą elektroniczną w rozumieniu niniejszego Regulaminu oraz wymagają ustaleń indywidualnych.

§ 9.

  1. Usługodawca deklaruje, iż jest dysponentem całości praw autorskich majątkowych do zamieszczonych w witrynie publikacji. Kopiowanie, powielanie i inne wykorzystywanie publikacji we fragmentach lub w całości jest dozwolone za każdorazowym podaniem źródła oraz autora.

  2. Usługodawca może sprzeciwić się działaniom, polegającym na rozpowszechnianiu ww. utworów w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami, a także modyfikacjom utworów naruszającym ich integralność.

§ 10.

Publikacje zamieszczone w witrynie stanowią jedynie ogólne zarysowanie problemów praktyki i teorii prawniczej. Nie stanowią one opinii prawnych w sensie ścisłym (chyba, że dana publikacja wprost to stanowi). Wykorzystanie ich na własną rękę odbywa się na wyłączną odpowiedzialność odbiorcy oraz nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.

§ 11.

Regulamin może być w każdej chwili zmieniony w zależności od aktualnie obowiązującego stanu prawnego, jak również w przypadku dodawania nowych funkcji do witryny, które to funkcje nakładają na Usługodawcę nowe obowiązki informacyjne bądź techniczne.